Home

Actueel Nieuws

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap ingediend bij Tweede Kamer

dinsdag 24 januari 2012

De vrouwelijke partner van de moeder (duomoeder) moet zonder gerechtelijke procedure juridische ouder van een kind kunnen worden. Het wetsvoorstel waarin dat is geregeld is bij de Tweede Kamer ingediend. Om dat te bewerkstelligen moet het afstammingsrecht worden gewijzigd.

Wetsvoorstel energieprestatiecertificaat

dinsdag 17 januari 2012

Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarin wordt gesteld dat overdracht van gebouwen zonder een energieprestatiecertificaat niet meer mogelijk is vanaf 1 januari 2013.

Overdrachtsbelasting over koopsom en last

dinsdag 17 januari 2012

Bij doorverkoop van een woning binnen 12 maanden nadat de verkoper de woning heeft verkregen, wordt meestal afgesproken dat de koper ‘het voordeel’ aan overdrachtsbelasting aan de verkoper moet afstaan.

Bij inbreng woning in onderneming is vrije verkoopwaarde toegestaan

dinsdag 17 januari 2012

Uw woning tegen vrije verkoopwaarde inbrengen in uw onderneming en na verloop van tijd uw bedrijf verplaatsen en de woning in bewoonde staat naar privé overbrengen. Het boekverlies brengt u ten laste van de winst. Een lucratieve actie. Vinden de belastinginspecteur en de rechter dat ook?

Huwelijkse voorwaarden online opvraagbaar

dinsdag 17 januari 2012

Sinds eind december 2011 kan via de ‘Verwijsindex Huwelijksgoederenregister’ worden uitgezocht waar huwelijkse voorwaarden zijn opgeslagen. Dit is een eerste stap in de richting van een centraal register. De Verwijsindex Huwelijksgoederenregister kunt u raadplegen via www.rechtspraak.nl.

Curatele en testament maken

dinsdag 17 januari 2012

De meeste mensen gaan er van uit dat een persoon die onder curatele gesteld is wegens een geestelijke stoornis geen testament kan maken. Toch is het zo dat zo iemand – onder omstandigheden – wel een testament kan maken! De Kantonrechter besloot onlangs nog dat een onder curatele gestelde dame een testament mocht maken om haar spaargeld een bestemming te geven.

Pagina's

Zoekveld

Thema's