Aanpassing alimentatiebedragen

Printvriendelijke versie

Met ingang van 1 januari 2021 worden uitkeringen voor levensonderhoud - ofwel alimentatiebedragen, weer automatisch aangepast met een percentage van 3%.
Deze wettelijke ophoging geldt niet voor alle gevallen. Als vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet automatisch verhoogd. Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat in de overeenkomst staat.
De wettelijke aanpassing van alimentaties is gebaseerd op de algemene ontwikkeling van het loonpeil. Als de individuele omstandigheden van mensen sterk afwijken van die algemene ontwikkeling kan de rechter gevraagd worden om een aanpassing aan de veranderde omstandigheden. De rechter hoeft er vanzelfsprekend pas aan te pas te komen als ex-partners er in onderling overleg niet uitkomen.

Bron: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2021, Stcrt. 2020, 53070