Aanpassingen overdrachtsbelasting gunstig voor starters

Printvriendelijke versie

Het kabinet wil starters op de woningmarkt per 1 januari 2021 vrijstellen van overdrachtsbelasting. Dat scheelt elke starter duizenden euro’s ten opzichte van dit jaar. Voor de rest van de particuliere huizenkopers (hoofdverblijf) blijft het tarief 2%. Alle anderen gaan 8% betalen.

Het 8%-tarief is concreet van toepassing op niet-woningen en woningen die niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor vakantiewoningen, huizen die door anderen gebruikt gaan worden en voor huizen die door een rechtspersoon – bijvoorbeeld een BV – worden gekocht.

Een starter die een beroep doet op de vrijstelling, moet meerderjarig en jonger dan 35 jaar zijn. Hij of zij moet vooraf schriftelijk verklaren niet eerder de startersvrijstelling te hebben gekregen. Voor jonge starters die al voor 1 januari 2021 woningeigenaar zijn geweest, is de vrijstelling vanaf 1 januari ook van toepassing. Ook moet worden verklaard dat het huis gebruikt zal worden als hoofdverblijf. Deze verklaringen moeten aan de notaris worden overlegd, althans als de notaris de belastingaangifte verzorgt. Wilt u van de startersvrijstelling gebruik maken, dan moet u minimaal een half jaar de woning als hoofdverblijf bewonen. Als misbruik geconstateerd wordt, moet de belasting alsnog betaald worden.

Vaak kopen stellen samen een huis. Als dat het geval is, wordt per persoon gekeken of die in aanmerking komt voor de vrijstelling. De verwachting is dat de regeling gaat gelden tot 1 januari 2026. Bij positieve evaluatie is verlenging mogelijk.

Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de fiscale aspecten daarbij? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 15/9/20 - 2020/0211