BV biedt meer bescherming dan eenmanszaak

Printvriendelijke versie

Steeds meer ondernemers stappen over van de rechtsvorm eenmanszaak naar een BV-structuur. De toename is voor een flink deel toe te schrijven aan de coronacrisis. Echter, de BV heeft niet alleen voordelen ten opzichte van de eenmanszaak

De BV beschermt u in elk geval in privé beter tegen aansprakelijkheid. Privé- en zakelijk vermogen wordt daarmee immers van elkaar gescheiden. Bij en in de eerste periode na de overstap heeft u daarmee nog niet alle risico’s ondervangen. Uw leveranciers en dienstverleners kunnen dan nog steeds de overstappende ondernemer in privé aanspreken op schulden die betrekking hebben op afspraken en contracten uit de periode als eenmanszaak. Komt de BV die verplichting netjes na, dan is er uiteraard niets aan de hand. Bij de overweging om over te stappen is het daarom zaak dat u weet dat de BV niet uw privé aansprakelijkheid voor bestaande vorderingen wegneemt.

Bent u bang voor een faillissement, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis en wilt u om die reden overstappen op de BV-structuur? Voorkom dan dat u in de aanloop daarheen nog onderdelen uit de activa voor een te lage prijs van de hand doet en daarmee uw schuldeisers tekort doet. U kunt dan een claim van de curator tegemoetzien in verband met een door u gepleegde paulianeuze handeling (kwade trouw). Als u dergelijke handelingen nalaat, dan leidt de overgang naar de BV in slechte tijden niet tot een paulianeuze handeling.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw eenmanszaak om te zetten in een BV? Belt u ons dan voor het maken van een afspraak. Of deze virtueel zal zijn of bij ons op kantoor is afhankelijk van de op dat moment geldende richtlijnen rond covid-19.

Bron: Brisk Magazine / Firm24.com