Koppeling erkenning kind en gezamenlijk gezag

Printvriendelijke versie

Een ongehuwde partner die zijn of haar kind erkent, moet daarnaast ook nog samen met de moeder van het kind gezamenlijk gezag aanvragen. Er is nu een initiatiefwetsvoorstel in behandeling, waarbij het gezag direct wordt gekoppeld aan de erkenning.

De indieners van het voorstel willen hiermee de ongelijkheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders wegnemen. Daarnaast heeft de voorgestelde regeling ook een praktische inslag: partners hoeven maar naar één loket. Daarmee wordt voorkomen dat het aanvragen van gezamenlijk gezag wordt vergeten. Ouders denken vaak onterecht dat met de erkenning van een kind alles is geregeld.
Ondanks de geschetste voordelen worden er ook nadelen opgemerkt. Een moeder die een erkenning wel goed zou vinden, maar geen akkoord geeft voor gezamenlijk gezag, zal niet snel geneigd zijn toestemming te geven voor erkenning, waardoor het kind maar één juridische ouder zal hebben.

De beroepsorganisatie van notarissen adviseert om alleen voor ongehuwde stellen die een notarieel samenlevingscontract hebben het gezag te koppelen aan de erkenning. De notaris kan dan bij beide partners nagaan of beide partners samen gezag willen.

Wilt u meer weten over erkenning, gezag of een notarieel samenlevingscontract? Bel ons gerust voor meer informatie.

Bron: Kamerstukken II 2019/20, 34605, nr. 4, Justitie en Veiligheid.