Meer jonge huizenkopers tijdens coronacrisis

Printvriendelijke versie

Het aantal jonge huizenkopers is sinds de coronacrisis met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt cijfers van De Hypotheker. Deze sterke toename is opmerkelijk, omdat starters het juist erg moeilijk hebben op de huizenmarkt. Nu het aanbod aan woningen sinds het begin van de coronacrisis toeneemt en de woningmarkt langzaam lijkt te stabiliseren, vinden steeds meer starters hun weg naar de huizenmarkt. Ook willen zij profiteren van de lage rente nu de bodem van de hypotheekrente bereikt lijkt te zijn. De opmars van deze groep huizenkopers is volgens De Hypotheker mede te danken aan de financiële steun die zij krijgen van hun ouders.

Sinds de uitbraak van Covid-19 is een flinke stijging zichtbaar van het aantal jonge huizenkopers in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Op dit moment is bijna één op de drie hypotheekaanvragen afkomstig van een huizenkoper in deze leeftijdscategorie. Ten tijde van de coronacrisis steeg het aantal aanvragen in deze leeftijdsgroep met 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in de leeftijd tot 25 jaar is de afgelopen drie maanden zelfs met bijna 150 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag in deze leeftijdscategorie steeg afgelopen jaar fors: met 14 procent naar 198.911 euro. De grootste stijging van hypotheekaanvragen in de leeftijd tot 25 jaar is zichtbaar in de provincies Drenthe en Overijssel.

Meer gemeenten bieden starterslening aan
De opvallende stijging van het aantal starters komt onder meer omdat de gevolgen van de coronacrisis voor veel jonge huizenkopers juist nu reden zijn een hypotheek af te sluiten omdat ook de rentetarieven het dieptepunt bereikt lijken te hebben en het woningaanbod is toegenomen. Het woningaanbod in de vier grote steden is in het afgelopen half jaar met bijna 10 procent toegenomen. Veel jonge huizenkopers worden daarnaast financieel ondersteund door hun ouders of hebben een eigen spaarpotje waardoor ze de stap kunnen maken naar een koopwoning. Zo moet een huizenkoper op zijn minst de kosten koper - overdrachtsbelasting, notaris en taxatiekosten - betalen: gemiddeld 5 procent van de koopsom. Jonge huizenkopers blijken gemiddeld € 22.500 aan eigen middelen in te leggen. Door de hoge huizenprijzen zijn jonge huizenkopers genoodzaakt om bovenop de bijkomende kosten nog meer eigen middelen in te brengen om de financiering rond te krijgen.

Het is daarbij een positief signaal dat het aantal aangevraagde startersleningen in de afgelopen drie maanden een lichte stijging laat zien. Zo meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) dat veel gemeenten hogere koopprijsgrenzen hebben doorgevoerd vanwege de stijgende huizenprijzen. Daarnaast overwegen steeds meer gemeenten de starterslening opnieuw beschikbaar te stellen, waardoor meer starters net dat extra steuntje in de rug kunnen krijgen bij het kopen van hun eerste huis.

Vooralsnog is de verwachting dat de woningprijzen blijven stijgen als gevolg van de krapte op de woningmarkt, maar de stijging begint af te vlakken.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.