Noodwet voor virtuele vergadering van aandeelhouders gevraagd

Printvriendelijke versie

Beursvennootschappen en beleggers hebben het kabinet gevraagd om het op korte termijn in de wet mogelijk te maken dat algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava) online kunnen worden afgehandeld of uit te stellen.

Met een verbod op bijeenkomsten kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders niet doorgaan. Volgens de wet moeten algemene vergaderingen fysiek plaatsvinden, maar in dit coronatijdperk moeten die worden geannuleerd. Met alle gevolgen voor bedrijven die nieuwe bestuurders zouden gaan aanstellen. Met een online aandeelhoudersvergadering zou uitstel kunnen worden voorkomen.

In de wet wordt bepaald dat een rechtspersoon en zij die daarbij zijn betrokken zich zodanig ten opzicht van elkaar moeten gedragen dat dit de toets van redelijkheid en billijkheid kan doorstaan. Dat geldt ook voor de toepassing van regels in statuten, reglementen en besluiten. Het is daarom volgens deskundigen verdedigbaar dat het houden van een ava onder de huidige beperkende maatregelen onaanvaardbaar is.

De annulering is een afwijking van de wet en zal daarom goed onderbouwd moeten zijn (redelijkheid) en te rechtvaardigen zijn (billijkheid). Dat houdt echter niet in dat verdere wettelijke en statutaire bepalingen voor het overige ook niet tijdig moeten worden nagekomen. Zo moeten bijvoorbeeld conceptjaarstukken ook onder de huidige omstandigheden tijdig worden opgemaakt en ter inzage worden gelegd voor de leden.

Bron: Sdu OpMaat 26 maart 2020; Nu.nl; FD.nl.