Renteaftrek hypotheek na koop huis beperkt

Printvriendelijke versie

Dagelijks worden (extra) hypothecaire leningen afgesloten door mensen die het huis al korter of langer in bezit hebben. De rente daarover is niet zonder meer aftrekbaar.

Dat bleek opnieuw uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Wie een woning koopt met aanzienlijke som eigen middelen, en later een hypotheek neemt ter grootte van ongeveer die eigen inbreng, geniet dan niet automatisch van de beoogde renteaftrek over de schuld. De fiscus zal scherp letten of dit bedrag is ingezet voor verbetering of onderhoud van het huis. Immers, betaalde rente is alleen aftrekbaar als de geldlening is aangegaan voor aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen huis. Dat was in de zaak waarover het Hof zich moest uitspreken niet het geval. De eigenaren hebben niet kunnen stellen of aannemelijk maken dat de hypotheek is gebruikt voor verbetering of onderhoud. De belastinginspecteur heeft de renteaftrek terecht geweigerd.

Wilt u meer weten over rechten, plichten en aftrekbaarheid bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 2/10