UBO-register ook van toepassing op ANBI’s

Printvriendelijke versie

Het UBO-register is sinds eind september operationeel. Belanghebbenden in rechtspersonen moeten daarin worden geregistreerd. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor instellingen met een ANBI-status (o.a. goede doelen).

Is er in het hele bestuur van een ANBI geen natuurlijke persoon te vinden die uiteindelijk eigendom of zeggenschap heeft en daarmee uiteindelijk belanghebbende is, dan moet het hele statutair bestuur in het UBO-register worden geregistreerd. Uit het UBO-register blijkt bij informatie-aanvragen op basis waarvan iemand als UBO is ingeschreven en welk belang die persoon in de ANBI heeft. Als een bestuurder alleen vanwege zijn functie in het register staat zal dat uit het uittreksel blijken. Diens gegevens komen in dat geval overeen met die in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer weten over de registratieplicht in het UBO-register? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 21/9