Uitkoop ex-partner beter geregeld

Printvriendelijke versie

Uit elkaar gaan kost tranen, moeite en veel geregel. Daar komt nog bij dat het ook niet eenvoudig is om – als u beiden eigenaar bent van de echtelijke woning – uw ex-partner uit te kopen als u in het huis wilt blijven wonen. Overwaarde van het huis levert daarbij de nodige problemen op.

Nationale Hypotheekgarantie (NHG) heeft het plan opgevat om hierin tegemoet te komen. Bij financiering van de uitkoop zal NHG verder kijken dan wat er geleend kan worden. Meer en meer ex-partners bleken andere oplossingen te zoeken om het huis voor een van beiden te behouden. Een persoonlijke lening afsluiten is daarbij geen uitzondering. Echter, daarbij zijn de regels weliswaar minder streng dan bij een hypothecaire lening, maar de daarmee gepaard gaande maandlasten zijn veel hoger.

NHG is een pilot gestart waarmee ongeveer duizend mensen geholpen zijn bij het uitkopen van hun ex-partner. Met als uitgagspunt dat de betreffende partner de bijbehorende lasten kan dragen werden in de pilot naast acceptatienormen, ook beheernormen getoetst. Het succes van de pilot heeft ervoor gezorgd dat NHG vanaf dit jaar op die manier werkt. De beheertoets houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar wat er geleend kan worden, maar vooral ook naar de maandelijkse hypotheeklast. Bij een goede onderbouwing door de hypotheekverstrekker van de draagkracht van de klant gaat NHG akkoord met een aanvullende lening voor de overwaarde bij de hypotheek.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na scheiding in het huis te kunnen blijven wonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Vastgoedactueel / Infinance 27 februari 2020.