Uitstel publicatieplicht ANBI

Printvriendelijke versie

Op grond van de wet moeten de jaarstukken van organisaties met een ANBI-status binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Voor de meeste Algemeen Nut Beogende Instellingen die als boekjaar het kalenderjaar hanteren, betekent dit publicatie voor 1 juli.
Volgens een aanvulling op het Besluit noodmaatregelen coronavirus van 16 juni, is een verlenging van de termijn goedgekeurd, waarbinnen ANBI’s hun jaarstukken op internet moeten publiceren. Op grond van de goedkeuring in het besluit mag de termijn van zes maanden met maximaal vier maanden worden verlengd. Dat betekent voor de meeste ANBI’s dat publicatie voor 1 november moet plaatsvinden.
Als een ANBI van deze goedkeuring gebruikmaakt, moet de ANBI wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de website publiceren dat het bestuur tot verlenging heeft besloten en waarom de financiële gegevens niet binnen zes maanden kunnen worden gepubliceerd.

Bron: FBN 2020(9)40