Wees zuinig op ANBI status

Printvriendelijke versie

Het komt wel voor dat stichtingen die bijvoorbeeld zorg verlenen een ANBI-status genieten. ANBI staat voor algemene nut beogende instellenen. Zij profiteren dan van vrijstelling van schenkingsbelasting.

Goedlopende instellingen willen dan wel eens de boel gaan herstructureren en de werkzaamheden onderbrengen in een of meer bv’s. Om als overkoepelende stichting desondanks de ANBI-status te behouden is het wel van belang dat de stichting zelf grotendeels werkzaamheden blijft verrichten voor het doel waarvoor zij in het leven is geroepen. Als de overkoepelende stichting alleen beheerwerkzaamheden gaat uitvoeren, is er geen grond meer voor behoud van de ANBI-status. Voor de fiscus zal dat aanleiding zijn om de ANBI-status in te trekken.

In een zaak voor de rechtbank Den Haag bleek ook dat een beroep op “doorkijk- of groepsbenadering” geen stand houdt. Noch de wet, noch de parlementaire geschiedenis biedt die mogelijkheid. Ook het eventuele bestaan van een fiscale eenheid is niet van belang bij de beoordeling van de ANBI-status. Zolang de activiteiten niet operationeel van aard zijn, kan geen beroep meer worden gedaan op de ANBI-status.

Wilt u meer weten over het behoud van de ANBI-status bij voorgenomen herstructurering van uw instelling? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 18/5 2020/0113, ECLI:NL:RBDHA:2020:4194